Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma ietvaros, attiecīgā datu ievades formā norādot pārbaudāmā dokumenta rekvizītus (sēriju, numuru un veidu), ir iespējams saņemt informāciju par šādu Latvijas Republikas dokumentu (ne)derīgumu uz pārbaudes brīdi: personu apliecinošiem dokumentiem (pilsoņa pase, nepilsoņa pase, diplomātiskā pase, dienesta pase, atgriešanās apliecība, personas apliecība, jūrnieka grāmatiņa), transportlīdzekļa vadītāja apliecību, pagaidu dokumentu un minēto dokumentu zudušajām veidlapām. Pakalpojums piedāvā ērtu un ātru dokumenta pārbaudi personām, kuras plāno slēgt civiltiesisku darījumu, gatavojas ceļot ārpus Latvijas Republikas robežām, kā arī jebkurā citā gadījumā, kad nepieciešams pārbaudīt personu vai tiesības apliecinoša dokumenta derīgumu

  1. Pieprasīšana
    Pakalpojums pieejams vietnē https://e.ic.iem.gov.lv/lv/eservice/ep22 Pēc iepazīšanās ar pakalpojuma informāciju, pakalpojumā jāievada dokumenta sērijas numurs, veids un izdevējvalsts, lai pieprasītu informāciju par dokumenta derīgumu.

  2. Saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana notiek tiešsaistē – personai tiek atgriezta informācija no “Nederīgo dokumentu reģistra”, ja dokuments ir nederīgs

Saņemt pakalpojumu