Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Finanšu daļa

Finanšu daļa ir Centra struktūrvienība, kura nodrošina grāmatvedības uzskaiti un finanšu analīzi.
Finanšu daļas funkcijas:

  • veikt budžeta līdzekļu uzskaiti un izlietojumu;
  • nodrošināt Centra patiesu, salīdzināmu, savlaicīgu, saprotamu un pilnīgu grāmatvedības uzskaiti;
  • nodrošināt Centra ieņēmumu un izdevumu norobežošanu pa pārskata periodiem;
  • nodrošināt Centra visu saimniecisko operāciju un īpašuma stāvokļa uzskaiti;
  • nodrošināt Centra visu saimniecisko operāciju apstiprinošo dokumentu oriģinālu, kopiju vai datu attēlu uzglabāšanu;
  • nodrošināt Centra darbinieku darba algas aprēķinu un tās izmaksu noteiktos termiņos, aprēķināt nodokļus un veikt norēķinus ar valsts budžetu;
  • veikt debitoru un kreditoru uzskaiti;
  • veikt pamatlīdzekļu un citu materiālo vērtību uzskaiti, piedalīties inventarizācijās;
  • nodrošināt visa veida atskaišu un pārskatu pilnu un precīzu aizpildīšanu, kā arī šo atskaišu un pārskatu savlaicīgu iesniegšanu attiecīgajām institūcijām;
  • pēc Centra vadības pilnvarojuma piedalīties darba grupās un projektos, kas saistīti ar nodaļas veicamajām funkcijām.