Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Integrētās sistēmas nodaļa

Integrētās sistēmas nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas īsteno Centra uzdevumus nederīgo personu un tiesību apliecinošo dokumentu, dokumentu paraugu, meklējamo transportlīdzekļu un citu mantu uzskaites jomā.

Integrētās sistēmas nodaļas funkcijas:

 • uzkrāt, uzglabāt, aktualizēt un noteiktajā kārtībā izsniegt ziņas par:
  • par nederīgiem Latvijas Republikas un ārvalstu personu un tiesības apliecinošiem dokumentiem un to veidlapām;
  • meklējamiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmēm;
  • nozagtām, nozaudētām un izņemtām mantām;
 • organizēt un vadīt informācijas sistēmu „Nederīgo dokumentu reģistrs”, „Meklējamais transports” un „Mantas” darbību, nodrošināt to attīstību un darbības pilnveidošanu;
 • piedalīties personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu informācijas sistēmas veidošanā;
 • sagatavot statistikas pārskatus par uzskaišu objektiem;
 • izvērtēt un sniegt Centra priekšniekam un attiecīgajam Centra priekšnieka vietniekam informāciju par nodaļas pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību, priekšlikumus informācijas sistēmu programmatūras uzlabošanai;
 • sniegt metodisku un praktisko palīdzību informācijas sistēmu lietotājiem darbā ar nodaļas pārziņā esošām informācijas sistēmām;
 • apkopot un analizēt lietotāju aktivitāti darbā ar nodaļas pārziņā esošām informācijas sistēmām;
 • koordinēt nodaļas pārziņā esošo informācijas sistēmu izmantošanā iesaistīto dienestu sadarbību un nodrošināt informācijas apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt normatīvo aktu, kuri reglamentē nodaļas kompetencē esošo informācijas sistēmu veidošanu un izmantošanu, izstrādi un izpildes uzraudzību;
 • nodrošināt atzinumu sagatavošanu vai sniegšanu par citu Centra struktūrvienību, ministrijas padotībā esošo iestāžu vai citu ministriju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentu, tiesību aktu, informatīvo ziņojumu un pārvaldes lēmumu projektiem;
 • vatbilstoši nodaļas kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm, juridiskām personām, citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām informācijas apmaiņas jomā;
 • piedalīties Centra darba plāna izstrādē un informācijas sagatavošanā Centra gada publiskajam pārskatam;
 • pēc Centra vadības pilnvarojuma piedalīties darba grupās un projektos, kas saistīti ar nodaļas veicamajām funkcijām.