Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Arhīva nodaļa

Arhīva nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas nodrošina IeM un tās padotībā esošo iestāžu ilgstoši un pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu), kā arī IeM padotībā esošo iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izbeigto krimināllietu uzkrāšanu, uzskaiti, izmantošanu un saglabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā un īslaicīgi glabājamo lietu iznīcināšanu.    

Arhīva nodaļas funkcijas:

  • nodrošināt arhīvā nodoto dokumentu uzkrāšanu, saglabāšanu, izmantošanu un iznīcināšanu;
  • sniegt konsultatīvu palīdzību lietu aprakstu un vēsturisko izziņu sastādīšanā;
  • izsniegt arhīva izziņas par politiski represēto personu (administratīvā kārtā izsūtīto) izsūtījumā pavadīto laiku.

Informācijas sistēmas darbības tiesiskais pamats:

  • 11.02.2010. LR Likums „Arhīvu likums”;
  • 12.04.1995. LR Likums „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”;
  • 06.11.2012. MK noteikumi Nr.748"Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi" 03.11.2014. IeM iekšējie noteikumi Nr.1-10/139 "Izbeigto kriminālprocesu/krimināllietu nodošanas glabāšanā un turpmākās virzības kārtība”;
  • 12.11.2013. IeM IC iekšējie noteikumi Nr.IC-2013/13 „Izbeigto kriminālprocesu krimināllietu glabāšanas termiņi” veidošanas un izmantošanas instrukciju. 03.06.2016.  IeM IC iekšējie noteikumi Nr.IC-2016/29 – grozījumi IeM IC 12.11.2013.iekšējos noteikumos;
  • 06.03.2013. IeM iekšējie noteikumi Nr.1-10/11 "Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu nodarbināto  personas  lietu lietu veidošanas aprites un nodošanas glabāšanā kārtība".