Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/27

Līgumcena: 
14 750,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Belss"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 26 Novembris, 2010 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 13 Decembris, 2010 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/27
CPV klasifikators: 
32000000-3
Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas daudzfunkcionālās mēriekārtas – komunikāciju sistēmas analizatora piegādi
Līguma darbības termiņš: 
30 dienas no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 24 Novembris, 2010 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 11 Novembris, 2010 - 13:45