Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Informācijas sistēma izstrādāta, lai vienkopus uzglabātu informāciju par audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.

Tiesiskais pamats

Uzkrātā informācija

Informācija par audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, un tajās ievietotajiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem.

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

  • Bāriņtiesas un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Sistēmas, no kurām tiek saņemta informācija

  • Fizisko personu reģistrs;
  • Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma.

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

  • Izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
  • Rakstiskā veidā, kā atbildi uz pieprasījumu vai iesniegumu.

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

  • Valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir tiesības saņemt šāda veida informāciju;
  • Privātpersonas - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Lietotāju atbalsta nodaļu (Pakalpojumu dienests, e-pasta adrese: pd@ic.iem.gov.lv, tālr. 67219111).