IEPIRKUMS IeM IC V-2010/24

Līguma izpildītājs: 
SIA „Eltel Networks”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Wednesday, 1 December, 2010 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/24
CPV klasifikators: 
51110000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Rezerves ārējā 3-fāzu elektropadeves tīkla izveidošana
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Wednesday, 24 November, 2010 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Thursday, 11 November, 2010 - 14:00