IEPIRKUMS IeM IC V-2010/31

Līguma izpildītājs: 
SIA „Opticom”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 16 December, 2010 - 14:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/31
CPV klasifikators: 
48219500-1
Iepirkuma priekšmets: 
Komutatoru garantijas pagarināšana un tehniskais atbalsts
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Wednesday, 8 December, 2010 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Thursday, 25 November, 2010 - 14:15