Functions, tasks, goals

The register is used to prevent and combat crime, ensuring the collection, updating and dissemination of information on invalid identity documents, temporary documents (for example, return certificates), seamen's books and driver's licenses issued by the Republic of Latvia, foreign or international organizations.

Legal basis

Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.708 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru";

Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumi Nr.190 "Noteikumi par notikumu reģistrēšanas kārtību un policijas reaģēšanas laiku";

Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumi Nr.41 "Noteikumi par integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas vai cilvēka personības noskaidrošanai vai neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai".

Accumulated information

 • Information on invalid identity documents, temporary documents (for example, return certificates), seamen's books and driver's licenses issued by the Republic of Latvia, foreign or international organizations.

Who provides the information for inclusion in the information system?

 • State Police;

 • State Border Guard;

 • Office of Citizenship and Migration Affairs;

 • Ministry of Foreign Affairs;

 • Diplomatic and consular missions of the Republic of Latvia abroad;

 • State protocol;

 • State Joint Stock Company “Road Traffic Safety Directorate”

 • Register of Seamen of the State Joint Stock Company “Latvian Maritime Administration”;

 • Civil Registration Offices.

How is information provided for inclusion in the information system?

Using input in online data transmission mode.

Systems from which information is received

 • Iedzīvotāju reģistrs;
 • Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs;
 • Dokumentu paraugu reģistrs;
 • Rīgas domes Miršanas reģistrs;
 • Vienotais notikumu reģistrs.
 • Register of Document Samples;
 • Death Register of Riga City Council;
 • Unified Event Register.

 Systems where information is provided

 • Schengen Information System;
 • Interpol Information System;
 • State Register of Vehicles and their Drivers;
 • Register of Enterprises;
 • Unified Event Register;
 • Passport system.

How can I receive information from the information system?

 • By using the information system in the online data transmission mode;
 • Using the electronic service “Checking documents in the Invalid Documents Register”;
 • A natural person - in writing regarding the information included about the particular natural person.

Who can receive information from the information system?

 • Valsts robežsardze;
 • Valsts policija;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
 • Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs;
 • Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments;
 • Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs;
 • Valsts protokols;
 • Valsts drošības dienests;
 • Satversmes aizsardzības birojs;
 • Prokuratūra;
 • Korupcijas novēršanas un apakrošanas birojs;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Saemas valsts un prezidenta dienets;
 • Pašvaldības policija;
 • Jūrnieku reģistrs;
 • Ceļu satiksmes drošības direkcija;
 • Dzimtsarakstu nodaļas;
 • Tiesas;
 • State Forensics Bureau of the Ministry of Justice;
 • Constitution Protection Bureau;
 • Prosecutor's Office;
 • Corruption Prevention and Combating Bureau;
 • State and Presidential Service of the Parliament;
 • Other state and local government institutions, for which the regulatory enactments regulating their activities provide the right to become acquainted with information of a relevant nature in order to perform the functions of the institution;
 • Other legal and natural persons after concluding a relevant agreement with the Centre;
 • Foreign competent authorities in accordance with concluded international treaties;
 • Any person (information provided via the electronic service “Document Verification in the Invalid Documents Register”).

How is training in working with the information system organized?

If the user needs training in working with the information system, contact the department staff. Training is mandatory when granting a user data entry/correction rights.

 

The system has been operational since 1998. Originally, the information system was called the “Register of Invalid Identity Documents”. Since 13.02.2007 the information system is included in the Integrated Home Affairs Information System.