IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/11

Līgumcena: 
102 457,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
A/S "Datorzinibu centrs"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 18 August, 2009 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 27 August, 2009 - 13:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Egons Seksts Telefons: 67208786
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Egons.Seksts@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/11
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 6 July, 2009 - 16:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Thursday, 4 June, 2009 - 13:00