Statuss:
īstenošanā
Publicēšanas datums: 27.03.2019.
IDF

IDF

 

IEKŠĒJĀS DROŠĪBAS FONDA 2014. – 2020.GADA PROGRAMMAS PROJEKTS

NR. VDD/IDF/2018/8

„Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra attīstība un Pasažieru informācijas nodaļas pilnveidošana”

 

Projekta īstenotājs: Valsts drošības dienests sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru

Projekta vispārīgais mērķis:

Uzlabot gaisa kuģu pasažieru pārvadājumu drošību, robežkontroles pasākumu efektivitāti, stiprināt valsts un sabiedrības drošību, nodrošinot gaisa kuģu pasažieru datu apstrādi smagu un sevišķi smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, pierādīšanai, nodrošināšanai, kā arī valsts drošības, sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējumu novēršanai.

 

Projekta īstenošanas laiks: 27.03.2019. – 31.12.2021.

Finansējums: 2 270 640 EUR

Kontaktpersona:

Signe Svikša

E-pasts: Signe.Sviksa@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67208778