IEPIRKUMS IeM IC V-2009/26

Līgumcena: 
LVL 8368,36 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA "ESM pluss"
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 5 November, 2009 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Raimonds Kalnaraups, tālr. 67219625
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
raimonds.kalnaraups@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/26
CPV klasifikators: 
32428000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju AFI modernizācija
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 22 000,00 Ls ar PVN
Līguma darbības termiņš: 
līdz 28.12.2009
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 6 November, 2009 - 11:00