Statuss:
īstenošanā
ESF

ESF

Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk - VBTAI) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (turpmāk – IeM IC) realizē Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu Nr. 9.2.1.3./16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē, paaugstinot speciālistu profesionalitāti un darba efektivitāti, kā arī nodrošināt sabiedrības izglītošanu par vardarbību.

Projekta ietvaros IeM IC ir veicis Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas (turpmāk – NPAIS) pielāgošanu, nodrošinot iespēju iestādēm, kas iesaistītas darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, piekļūt VBTAI Konsultatīvās nodaļas uzskaitē esošo bērnu ar uzvedības traucējumiem izstrādātajām atbalsta programmām un rekomendācijām bērnu uzvedības korekcijai, kas sniegtas speciālistiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām likumiskajiem pārstāvjiem vai aprūpētājiem.

Projekts tiek īstenots no 14.04.2016. līdz 31.12.2023.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 3 619 546 EUR, tai skaitā ESF finansējums 3 076 614 EUR un valsts budžeta finansējums 542 932 EUR.

Plašāku informāciju par projekta norisi skatīt VBTAI tīmekļvietnē http://www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/par_projektu/.