IEPIRKUMS IeM IC V-2010/20

Līgumcena: 
Ls 6575,14 ar PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA „Belam-Rīga”
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/20
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Modernizācijas komplekta iegāde PBX Meridian-1 sistēmai.
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Līguma darbības termiņš: 
10 dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 15 November, 2010 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 3 November, 2010 - 13:30