Tīklu administrēšanas nodaļa

Tīklu administrēšanas nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas īsteno Iekšlietu ministrijas un Centra uzdevumus tīklu administrēšanas jomā.

Tīklu administrēšanas nodaļas funkcijas:

  • nodrošināt ministrijas optiskā datu pārraides tīkla, tā komunikācijas iekārtu un programmnodrošinājuma darbību un ar to saistīto ministrijas iestāžu datortīklu konfigurāciju;
  • nodrošināt ministrijas optiskā telekomunikāciju tīkla datu pārraides drošību;
  • nodrošināt ministrijas Interneta servera un ministrijas elektroniskā pasta uzturēšanu un administrēšanu;
  • nodrošināt Centra lokālā datortīkla, tā komunikācijas iekārtu un tīkla programmnodrošinājuma darbību, kā arī lietotāju darba staciju (datoru) un perifērijas iekārtu nepārtrauktu funkcionēšanu.