IEPIRKUMS IeM IC V-2009/17

Līgumcena: 
LVL 5936,07 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
Biedrība „Mantojums”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Wednesday, 7 October, 2009 - 13:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Jānis Urbāns (67208783)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Janis.Urbans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/17
CPV klasifikators: 
22160000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Bukletu, plakātu, mapju un pildspalvu izgatavošana un piegāde
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 10000,00 Ls bez PVN
Iepirkuma atvēršana: 
Wednesday, 7 October, 2009 - 08:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 2 September, 2009 - 13:00