Statuss:
Noslēdzies

PMIF

“Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)”

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Valsts robežsardzes automātiskās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (VRS AFIS) integrācija ar Informācijas centra uzturēto Biometrijas datu apstrādes sistēmu (BDAS)” (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis: veikt uzlabojumus robežu apsardzības tehniskajos risinājumos, veicinot mūsdienu ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un drošības situācijai atbilstošu un efektīvu biometrijas datu apstrādi Eiropas Savienībā.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.12.2017.

Finansējums703 823 EUR (no tiem Fonda finansējums: 527 867 EUR, valsts budžets: 175 956 EUR).

Projekta pasākumi:

  • Tehnisko specifikāciju izstrāde;
  • Prasību realizācija;
  • Risinājuma ieviešana;
  • Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana darbam ar BDAS sistēmu VRS objektos, Valsts

robežsardzes koledžā un Informācijas centrā.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • izstrādāta Programmatūras prasību specifikācija (PPS) un Programmatūras projektējuma apraksts (PPA), kas nosaka prasības Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskajai platformai;
  • izstrādāts programmatūras risinājums (Biometrijas datu apstrādes sistēmas programmatūras versija);
  • migrēti dati no VRS AFIS uz BDAS tehnoloģisko platformu;
  • izstrādāta saskarne ar NVIS;
  • nodrošināta datu atkalizmantošana;
  • tiesībsargājošo iestāžu piekļuve gan vēsturiskajiem VRS AFIS datiem, kas pārnesti uz Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģisko platformu, gan jauniegūtajiem biometrijas datiem.

Kontaktpersona:

Ieva Jansone

Projekta vadītāja
E-pasts: Ieva.Jansone@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67208643