IEPIRKUMS IeM IC V-2009/21

Līgumcena: 
LVL 1542,75 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „Komerccentrs Dati Grupa”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Friday, 6 November, 2009 - 13:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Raimonds Reinicāns, tālr. 67208787
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/21
CPV klasifikators: 
32400000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Piekļuves līmeņa komutatoru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais serviss
Līguma darbības termiņš: 
viena mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Thursday, 5 November, 2009 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 30 October, 2009 - 13:30