Statuss:
īstenošanā
Publicēšanas datums: 09.04.2019.
Attēls

PMIF

 

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014. – 2020.GADA PROGRAMMAS PROJEKTS

NR. PMLP/PMIF/2018/3

“Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība”

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC) īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu "Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” (turpmāk- Projekts).

Projekta mērķis: Paaugstināt naturalizācijas procesa kvalitāti.

Projekta īstenošanas laiks: 09.04.2019. – 31.12.2021.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums: 1 101 876 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 826 407 EUR, valsts budžeta finansējums: 826 407 EUR)

IeM Informācijas centra finansējuma daļa: 6 866 EUR

 

Projektā plānotie pasākumi:

 1. Veikta jaunas Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas izstrāde.
 2. Modernizēta videonovērošana latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudēs.
 3. Īstenota virkne trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu naturalizācijas veicināšanas pasākumi:
  1. Informatīvās kampaņas par Latvijas pilsonības iegūšanas procesu;
  2. Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskā rīka izstrāde, kas ļaus pilsonības pretendentiem pārbaudīt zināšanas pirms reālā pārbaudes darba. Testu plānots izstrādāt ērti lietojamu arī mobilajās ierīcēs.
 4. Izglītojošu semināru organizēšana Pārvaldes darbiniekiem, kas iesaistīti naturalizācijas procesā;
 5. Darbavietu aprīkošana darbiniekiem, kuri strādā ar migrācijas un naturalizācijas jautājumiem, jaunas tehnikas iegāde pārbaužu klausāmās daļas materiālu atskaņošanai un web-kiosku iegāde klientu zālēm.

 

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Izveidota jauna Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēma;
 • Uzstādīta moderna videonovērošanas sistēma naturalizācijas pārbaužu veikšanas vietās;
 • Īstenotas informatīvas kampaņas par iespēju iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā un veicamajiem pārbaudes darbiem;
 • Izstrādāts Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pārbaudes elektroniskais rīks;
 • Nodrošināti kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi naturalizācijas procedūrā iesaistītajām pusēm
 • Atjaunotas darba vietas migrācijas un naturalizācijas jomā iesaistītajiem darbiniekiem, iegādāti web kioski un tehnika klausāmās daļas atskaņošanai pārbaužu laikā.

 

 

Līdz 20.02.2020. paveiktais:

 

 • Aprīkotas darbavietas darbiniekiem, kuri strādā ar migrācijas un naturalizācijas jautājumiem.
 • Notiek aktīvs darbs pie tehnisko specifikāciju izstrādes Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmai un Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskajam rīkam.
 • Notiek darbs pie informatīvo kampaņu plānošanas.

 

PMLP Kontaktpersona:

Madara Miezīte-Bagātā

Projekta vadītāja
E-pasts: madara.miezite-bagata@pmlp.gov.lv
Tel. +371 67829741

 

IeM IC Kontaktpersona:

Laura Skulme
E-pasts: laura.skulme@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 7208696

 

Informācija aktualizēta 20.02.2020.