IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/26

Līgumcena: 
LVL 767,00 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „Lietišķā Latgale” Reģ. Nr. 42403019342
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 9 December, 2008 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Raimonds Reinicāns, tālr. 67208787
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2008/26
CPV klasifikators: 
22160000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Bukletu izgatavošana par Datu noliktavu (1 A4 lapa) un Palīdzības dienestu (1 A4 lapa), kā arī Dokumentu mapju izgatavošana
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 1300,00 Ls bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 09.02.2009
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 8 December, 2008 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 3 December, 2008 - 11:15
Faili: