IEPIRKUMS IeM IC 2012/23

Līgumcena: 
15 992,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "OptiCom"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Friday, 19 October, 2012 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 13 November, 2012 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/23
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Serveru iegāde IeM VoIP CUCM v7.0 telekomunikāciju sistēmas modernizācijai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 16528,00 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
30 dienas no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 8 October, 2012 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 26 September, 2012 - 11:15