IEPIRKUMS IeM IC 2014/48

Līgumcena: 
38 000,00 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Agile & Co"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Thursday, 8 January, 2015 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Wednesday, 21 January, 2015 - 15:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/48
CPV klasifikators: 
92312213-7
Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ilgtermiņa attīstības koncepciju izstrāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro ( bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
3 (trīs) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 5 January, 2015 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Thursday, 18 December, 2014 - 16:15