IEPIRKUMS IeM IC 2015/7

Līgumcena: 
15 405,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA „Energolukss”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 22 June, 2015 - 10:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Wednesday, 17 June, 2015 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/7
CPV klasifikators: 
31431000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Elektronisko sakaru sistēmu rezerves elektrobarošanas akumulatoru iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 14 000,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Preču piegādes termiņš 40 kalendārās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Wednesday, 13 May, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 29 April, 2015 - 14:30