IEPIRKUMS IeM IC 2015/20

Līgumcena: 
37040,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "Belam-Rīga"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Friday, 9 October, 2015 - 16:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 13 October, 2015 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/20
CPV klasifikators: 
32323500-8
Iepirkuma priekšmets: 
Jūras videonovērošanas sistēmas termokameru darbības atjaunošana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2015.gada 1.decembrim no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 28 September, 2015 - 13:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 16 September, 2015 - 11:00