IEPIRKUMS IeM IC 2015/24

Līgumcena: 
41999 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA Santa Monica Networks
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Tuesday, 10 November, 2015 - 10:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 1 December, 2015 - 13:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/24
CPV klasifikators: 
32500000-8; 48510000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas izmantojamās IP telefonijas sistēmas komponenšu iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēnešu laikā no noslēgšanas
Iepirkuma atvēršana: 
Thursday, 22 October, 2015 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 9 October, 2015 - 16:30