IEPIRKUMS IeM IC V-2011/42

Līgumcena: 
27 800,00 EUR (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
BavariaGIS GmbH (HRB 4374 Traunstein)
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Monday, 5 December, 2011 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Thursday, 12 January, 2012 - 15:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/42
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas esošās transportlīdzekļu ģeogrāfisko koordināšu vietas noteikšanas sistēmas (AVL System) programmatūras modernizāciju
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2011.gada 28.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 5 December, 2011 - 15:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Wednesday, 23 November, 2011 - 15:15