IEPIRKUMS IeM IC V-2009/28

Līguma izpildītājs: 
1.iepirkuma daļa – SIA „Stallion”;
2.iepirkuma daļa – SIA „Santa monica networks”.
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Tuesday, 8 December, 2009 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/28
CPV klasifikators: 
32400000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla ierīču un ar tām saistīto pakalpojumu piegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts divās daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 20000,00 Ls ar PVN
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Monday, 7 December, 2009 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Friday, 20 November, 2009 - 11:00