Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/2

Līgumcena: 
-
Līguma izpildītājs: 
Iepirkums pārtrauks sakarā ar IuB 2012.gada 14.maija lēmumu
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 30 Maijs, 2012 - 10:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 11 Jūnijs, 2012 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/2
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Tehniskās specifikācijas izstrāde administratīvo pārkāpumu uzskaites pilnveidošanai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 28 991 lati (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Atbilstoši dokumentācijā norādītiem kritērijiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2012.gada 21.maijam
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 13 Aprīlis, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 1 Marts, 2012 - 13:15