Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/9

Līgumcena: 
Kopā - 19 775,00 latu (bez PVN); Par 1.Iepirkuma daļu – 5 400,00 latu (bez PVN) Par 2.Iepirkuma daļu – 14 375,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
1. Iepirkuma daļa - SIA „In-volv Latvia” ; 2. Iepirkuma daļa – SIA „Abc Software”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 21 Jūlijs, 2011 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 21 Jūlijs, 2011 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/9
CPV klasifikators: 
72243000-0
Iepirkuma priekšmets: 
"Kriminālprocesa informācijas sistēmas" (KRASS) ievades formu funkcionalitātes pilnveidošana un KRASS un Datu noliktavas rīka savstarpēja integrācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts divās daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (1.iepirkuma daļa) un Piedāvājums ar vismazāko cenu (2.iepirkuma daļa)
Līguma darbības termiņš: 
4 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 21 Jūnijs, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 9 Jūnijs, 2011 - 10:30