Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/6

Līgumcena: 
4 550,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Komerccentrs Dati Grupa”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 23 Maijs, 2012 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 19 Jūnijs, 2012 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/6
CPV klasifikators: 
32420000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Komutatoru piegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 21 Maijs, 2012 - 13:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 8 Maijs, 2012 - 12:00