Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/5

Līguma izpildītājs: 
SIA "Komerccentrs DATI grupa"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 14 Aprīlis, 2010 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 23 Aprīlis, 2010 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/5
Iepirkuma priekšmets: 
Pakalpojuma dienesta Axios Assyst sistēmas atbalsta pakalpojumi
Iepirkuma daļa: 
72253000-3
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 12 Aprīlis, 2010 - 11:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 25 Marts, 2010 - 13:45