Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/11

Līguma izpildītājs: 
VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 28 Jūlijs, 2010 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 30 Jūlijs, 2010 - 14:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/11
CPV klasifikators: 
64221000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas infrastruktūras iekārtu savienojošo sakaru kanālu noma uz trīs gadiem
Paredzamā līgumcena par daļu: 
virs ES līgumcenu sliekšņa
Līguma darbības termiņš: 
Trīs gadi no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 23 Augusts, 2010 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 25 Maijs, 2010 - 14:30