Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Tehniskā servisa nodaļa

Tehniskā servisa nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas īsteno Centra uzdevumus informācijas tehnoloģiju uzturēšanas jomā.

Tehniskā servisa nodaļas funkcijas:

  • nodrošināt centra datortehnikas un biroja iekārtu nepārtrauktu funkcionēšanu;
  • veikt esošās datortehnikas instalācijas;
  • veikt esošās datortehnikas un citu iekārtu profilakses un remonta darbus;
  • nodrošināt centra nepieciešamās datortehnikas un biroja iekārtu, materiālu un rezerves daļu iegādi, piegādi, uzskaiti un sadali;
  • veikt datortehnikas un biroja iekārtu, materiālu un rezerves daļu norakstīšanas vai nodošanas priekšlikumu sagatavošanu;
  • nodrošināt centra rīcībā esošās tehnikas un inventāra saglabāšanu, drošības prasību ievērošanu darba telpās;
  • konsultēt un sniegt praktisko palīdzību centra darbiniekiem informācijas tehnoloģiju jautājumos.