Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Datu bāzu administrēšanas daļa

Datu bāzu administrēšanas nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas īsteno Centra uzdevumus datu bāzu administrēšanas jomā.

Datu bāzu administrēšanas daļas funkcijas:

  • nodrošināt Centra datu bāzu ikdienas darbību datu bāzu vadības sistēmas “Oracle” vidē;
  • nodrošināt datu bāzu darbības diennakts uzraudzību;
  • nodrošināt datu bāzu vadības sistēmas “Oracle” versiju instalēšanu un datu migrēšanu starp versijām;
  • nodrošināt datu bāzu uzstādīšanu, jaunu datu bāzu vai datu bāzu objektu veidošanu;
  • nodrošināt regulāru datu bāzu rezerves kopēšanu;
  • nodrošināt datu bāzu darbības atjaunošanu avārijas gadījumos;
  • nodrošināt jaunu informācijas sistēmu lietotāju kontu izveidošanu, lietotāju rekvizītu un tiesību pārvaldību;
  • nodrošināt lietotājiem kontrolētu piekļuvi datu bāzēm ar operētājsistēmas un datu bāzu vadības sistēmas “Oracle” aizsardzības līdzekļu palīdzību;
  • nodrošināt Centra informācijas sistēmu darbību;
  • nodrošināt datu bāzu un datu bāzu serveru darbības monitoringu.