Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/1

Līgumcena: 
1461,49 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA “ TSF D”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 16 Janvāris, 2009 - 09:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins tālr. 67208762
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/1
CPV klasifikators: 
50413200-5
Iepirkuma priekšmets: 
Automātiskās gāzes ugunsdzēšanas sistēmu apkope 2009. – 31.12.2010.
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 2 400,00 Ls bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
līdz 31.12.2010
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 14 Janvāris, 2009 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 8 Janvāris, 2009 - 09:45