Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/5

Līgumcena: 
881,39 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA “ TSF D”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 18 Marts, 2009 - 10:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (67208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/5
CPV klasifikators: 
31625000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsdrošības sistēmas apkope no 2009.gada marta līdz 2010.gada decembrim
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 1550,00 latu (bez PVN)
Līguma darbības termiņš: 
līdz 31.12.2010
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 16 Marts, 2009 - 14:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 9 Marts, 2009 - 10:15