Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/4

Līgumcena: 
LVL 3746,12, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „Ales Pluss”, Reģ. Nr. 40003398784
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 11 Marts, 2008 - 09:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (7208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2008/4
CPV klasifikators: 
45453100-8
Iepirkuma priekšmets: 
Telpu kosmētiskais remonts
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 4350,00 LVL bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 18.04.2008
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 4 Marts, 2008 - 09:30