Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/13

Līgumcena: 
LVL 4652,31, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “Salons Arka”, Reģ. Nr. 40003393043
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 11 Jūnijs, 2008 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (7208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2008/13
CPV klasifikators: 
36100000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Biroja telpu aprīkojums un mēbeļu piegāde
Līguma darbības termiņš: 
30 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 4 Jūnijs, 2008 - 10:00
Faili: