Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/27

Līgumcena: 
LVL 9170.50, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „iPro”, Reģ. Nr. 40003521916
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 10 Decembris, 2008 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Vadims Šepeļevs, tālr. 67208024
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
vadims.sepelevs@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2008/27
Iepirkuma priekšmets: 
Check Point programmatūras jauninājumu abonēšana
Paredzamā līgumcena par daļu: 
32420000-3
Līguma darbības termiņš: 
31.12.2009
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 9 Decembris, 2008 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 4 Decembris, 2008 - 11:15
Faili: