Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/25

Līgumcena: 
6 380,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "In-Volv Latvia"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 26 Oktobris, 2012 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 29 Augusts, 2013 - 13:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/25
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Datu noliktavas risinājuma pielāgošana saistībā ar euro ieviešanu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 7800,00 latu (ar PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
līdz 2013.gada 1.novembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 22 Oktobris, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 9 Oktobris, 2012 - 09:15