Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Par mums

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

 
UZMANĪBU!
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IC) no šī gada 13.marta pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.
 
Pasūtīt Sodu reģistra izziņas varēs izmantojot portāla Latvija.lv piedāvātos pakalpojumus.
 
Pakalpojumu saraksts ir pieejams šeit:
 
Sagatavotās Sodu reģistra izziņas tiks nosūtītas pa pastu vai elektroniska dokumenta veidā, kas parakstītas ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu.
 
Informējam, ka šobrīd izmantojot portāla Latvijā.lv pakalpojumus, persona var pieprasīt Sodu reģistra izziņu tikai par sevi.
 
Ja ir radušies jautājumi tos var noskaidrot sazinoties pa tālruni +37167219111, izmantojot e-pastu pd@ic.iem.gov.lv vai arī uzdodot savu jautājumu IC mājas lapā sadaļā kontakti https://www.ic.iem.gov.lv/lv/contact