Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/6

Līgumcena: 
413 223,14 euro (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Lattelecom technology”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 12 Maijs, 2014 - 11:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 19 Maijs, 2014 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2014/6
CPV klasifikators: 
72260000-5
Iepirkuma priekšmets: 
SIRENE datu-plūsmas informācijas sistēmas uzturēšana uz trijiem gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 6 Maijs, 2014 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 20 Marts, 2014 - 16:30