Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2016/29

Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 20 Septembris, 2016 - 11:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 20 Septembris, 2016 - 14:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2016/29
CPV klasifikators: 
30232000-4
Iepirkuma priekšmets: 
Drukas iekārtu iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 999,99 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 19 Septembris, 2016 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 8 Septembris, 2016 - 15:30
Papildinformācija: 

Iepirkums tiek pārtraukts pamatojoties uz to, ka nav saņemts neviens piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām izvirzītajām atlases prasībām.