Statuss:
īstenošanā
Publicēšanas datums: 08.05.2020.
IDF

idf

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) un Nodrošinājuma valsts aģentūru (NVA) īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” (turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis:

Nodrošināt kopējā Nacionālā situācijas attēla izveidi modernizējot esošo sauszemes robežas radio releju telekomunikāciju tīklu.

Projekta īstenošanas laiks: 28.04.2020 - 30.11.2022

Finansējums: 2 500 000 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 1 875 000 EUR, valsts budžets : 625 000 EUR)

Projekta pasākumi:

  • Radio releju tīkla projektēšana/realizācija;
  • Radio releju tīkla modernizācijai nepieciešamo iekārtu un programmu nodrošinājuma piegāde/uzstādīšana;
  • Papildus nepieciešamā aprīkojuma iegāde.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

  • Modernizēts darbspējīgs pilnas funkcionalitātes Radio releju tīkla telekomunikāciju tīkls;
  • Iegādāts nepieciešamais papildu aprīkojums veiksmīgai projekta ieviešanai.

 

Kontaktpersona:

Raimonds Reinicāns

Projekta vadītājs
E-pasts: Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67208787