Informācijas apmaiņa kriminālstatistikas jomā starp Latviju, Lietuvu un Igauniju

Baltijas valstis att

Informācijas apmaiņas kriminālstatistikas jomā dalībnieki:

Informācijas apmaiņa kriminālstatistikas jomā starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kompetentām iestādēm sākās 1990.gadu sākumā, taču 2004.gadā šādas informācijas apmaiņa tika pārtraukta.

2008.gada 28.februārī Igaunijas Republikā (Tallinā) organizētā “Balticri” semināra laikā Latvijas pārstāvis ierosināja informācijas apmaiņas uzsākšanu kriminālstatistikas jomā starp Latviju, Lietuvu un Igauniju.

2008.gada 3.jūnijā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvji tikās Latvijā (Rīgā) pirmajā kopīgajā sanāksmē attiecībā uz informācijas apmaiņas attīstību kriminālstatistikas jomā.

Statistiskās informācijas apmaiņa starp Latviju, Lietuvu un Igauniju ir uzsākta 2008.gada 15.jūlijā un notiek ik ceturksni.

Komentāri attiecībā uz informāciju par noziedzības līmeni Latvijā, Lietuvā un Igaunijā
Statistiskā informācija par noziedzības līmeni Latvijā, Lietuvā un Igaunijā

  2008.gads

2009.gads

2010.gads

 2011.gads

2012.gads

 

2013.gads

 

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads