Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Informācijas centra arhīvs

Arhīvā uzkrātie fondi:

 • IeM un tās padotībā esošo vai bijušo  iestāžu  ilgtermiņa un pastāvīgi glabājamās lietas, t.sk. bijušo IeM sistēmas darbinieku personas un pensijas lietas, ziņas par IeM sistēmas darbinieku algām, likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas studējošo personu personīgās lietas;
 • IeM padotībā esošo iestāžu un IVP izbeigtās krimināllietas;
 • līdz 2003.gadam ieslodzījuma vietās mirušo personu lietas.

 

Izziņu veidi:

 • arhīva izziņas vai izraksti no bijušo IeM sistēmas darbinieku personīgajām lietām:
  -par darba stāžu;
  -par darba algu;
  -cita informācija, kas atrodas personīgajā lietā;
 • arhīva izziņas vai izraksti no likvidētās Latvijas Policijas akadēmijas studējošo personu personīgajām lietām;
 •  izziņas par ieslodzījuma vietās līdz 2003.gadam mirušām personām;
 • arhīva izziņas par politiski represēto personu (administratīvā kārtā izsūtīto) izsūtījumā pavadīto laiku.

   
Informāciju var saņemt:

 • tiesību aizsardzības u.c. valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā savu funkciju izpildei, atbilstoši iestādes kompetencei, iesniedzot rakstisku pieprasījumu;
 • fiziskās personas par sevi, par viņas aizgādnībā esošām personām, mirušiem radiniekiem, kā arī uz pilnvaras pamata par jebkuru citu personu.
 •  

Fiziskai personai, lai saņemtu ziņas no arhīva, kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz pases personas datu lapas kopiju (lapa ar personas fotogrāfiju, personas datiem un parakstu), bet pieprasot ziņas par aizgādnībā esošām personām vai mirušiem radiniekiem, papildus ir jāiesniedz arī radniecības, aizgādnības vai miršanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas.