IEPIRKUMS IeM IC V-2011/17

Lēmuma pieņemšanas datums: 
понедельник, 7 мая, 2012 - 13:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
понедельник, 7 мая, 2012 - 13:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/17
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas sasaistes nodrošināšana ar Pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. pantam
Līguma darbības termiņš: 
3 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
вторник, 23 августа, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
пятница, 12 августа, 2011 - 13:30