IEPIRKUMS IeM IC 2012/20

Līgumcena: 
9 850,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Interfeis"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Thursday, 18 October, 2012 - 10:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Monday, 29 October, 2012 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/20
CPV klasifikators: 
48210000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Serveru rezerves daļu piegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 mēnešus no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Friday, 5 October, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Monday, 24 September, 2012 - 14:15