Informācija presei Jaunumi
IECIS

Lai laikā, kad pasaulē strauji pieaug iedzīvotāju saslimstība ar Covid-19, nodrošinātu kvalitatīvu, ērtu un drošu informācijas apkopošanu gan par Latvijā ieceļojušajiem Latvijas iedzīvotājiem, gan ārvalstniekiem un tādējādi uzlabotu iespēju tiesībsargājošām iestādēm pārbaudīt pašizolācijas ievērošanu un Slimību profilakses un kontroles centram (turpmāk - SPKC) izsekot Covid-19 infekcijas izplatības ceļus, tiks veikta valstī ieceļojušo personu anketēšana elektroniski.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts robežsardzi un SPKC ir uzsācis elektroniskas ieceļotāju reģistrācijas sistēmas “Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēma (turpmāk - IECIS)” izstrādi, kas kalpos kā elektroniska pašdeklarēšanās sistēma (apliecinājuma anketa) personām, kuras ierodas vai atgriežas Latvijā no ārvalstīm.

Apliecinājuma anketa būs pieejama un no jebkuras viedierīces aizpildāma īpašā tīmekļvietnē, personai anketā norādot tādus datus kā savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā persona būs sasniedzama, kā arī valstis un izbraukšanas datumus, kurās persona uzturējusies pēdējo 14 dienu laikā pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā u.c. Pēc anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu.

Anketā norādītie dati tiks automātiski nodoti tiesībsargājošajām iestādēm – Valsts policijai un Valsts robežsardzei, kā arī SPKC. Anketas tiks uzglabātas 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai.

Līdz šim papīra formā pieejamo apliecinājumu elektronizēšana nodrošinās iespēju sašķirot un Valsts policijai nosūtīt kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju par ieceļotājiem, kuriem ir noteikta pašizolācija, Valsts robežsardzei nodot informāciju par personām, kuras dodas uz partneru valsti, šķērsojot Latvijas Republiku, SPKC sniegt datus datiem par ar konkrēto personu kopā ceļojošām personām, efektivizēt pašizolācijā esošo personu uzraudzību, veikt ieceļotāju apziņošanu gadījumos, kad ir mainījusies epidemioloģiskā situācija, uzlabot apkopoto datu kvalitāti un aprites ātrumu, kā arī nodrošināt vienkāršu un efektīvu anketu kontroles mehānismu.

 

Uzziņai:

*MK noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz, ka pirms ierašanās Latvijas Republikā persona, kura ieceļo, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Informācijas sistēma “Ieceļotāju uzskaites kontroles informācijas sistēma” tiks izstrādāta pamatojoties uz Valsts kancelejas starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas 2020. gada 10. augusta sēdē un Iekšlietu ministrijas 12.08.2020. vadības uzdevumā Nr. 1-33/1967 „Par informācijas sistēmas izstrādi” noteikto.

 

 

Papildu informācija:

IeM Informācijas centrs

Tālr.: 67208025, 26233948

E-pasts: jurita.mikovica@ic.iem.gov.lv

Mājaslapa: www.ic.iem.gov.lv