2008. gads

Līgumcena: 

LVL 767,00 ieskaitot pievienotās vērtības nodokli

Līguma izpildītājs: 

SIA „Lietišķā Latgale” Reģ. Nr. 42403019342

Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 

Otrdiena, 9 Decembris, 2008 - 11:15

Iepirkums noslēdzies

Pasūtītāja nosaukums: 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Kontaktpersona: 

Raimonds Reinicāns, tālr. 67208787

Adrese: 

Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009

Fakss: 

67208219

E-pasts: 

Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv

Mājas lapa: 

www.ic.iem.gov.lv

Darba laiks: 

8:00 - 16:30

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

IeM IC V-2008/26

CPV klasifikators: 

22160000-9

Iepirkuma priekšmets: 

Bukletu izgatavošana par Datu noliktavu (1 A4 lapa) un Palīdzības dienestu (1 A4 lapa), kā arī Dokumentu mapju izgatavošana

Paredzamā līgumcena par daļu: 

līdz 1300,00 Ls bez PVN

Līguma darbības termiņš: 

Līdz 09.02.2009

Iepirkuma atvēršana: 

Pirmdiena, 8 Decembris, 2008 - 14:00

Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 

Trešdiena, 3 Decembris, 2008 - 11:15

Faili: 

2008_26.pdf